Osoba kierująca zespołem ratowników w sezonie letnim

na plaży : Czernica

.

Piotr Szulc

tel :604856462