Osoba kierująca zespołem ratowników na basenie:

.

 

tel: basen 523966452